LEDARE Den 29 maj var det party på S-kansliet vid Europaparlamentet i Bryssel.

En klar och tydlig majoritet i Europaparlamentet röstade för en förändring av det så kallade utstationeringsdirektivet. I korthet betyder att värdlandets löneregler ska gälla för alla som jobbar på samma arbetsplats.

Syftet är att motverka lönedumping och osund konkurrens. En polsk byggnadsarbetare, som jobbar på ett bygge i Sverige under en längre period, ska ha samma villkor som sina svenska kollegor.

Förändringen är en fin framgång för Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen som länge drivit på för en revidering av utstationeringsreglerna.

Därför finns det verkligen skäl för S-folket i Bryssel att fira. Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) och hennes partigrupp har gjort ett storartat jobb och kan således känna sig mycket nöjda.

Glädjande var dessutom att många borgerliga politiker i Europaparlamentet slöt upp bakom Socialdemokraternas och fackets synsätt.

Tyvärr gäller det dock inte de borgerliga ledamöterna från Sverige. Svenska L, C, M och KD plus en av SD-ledamöterna gick emot.

”Ändringarna i utstationeringsdirektivet innebär att en av EU:s fundamentala rättigheter – den fria rörligheten – begränsas. Det kan jag inte acceptera”, säger Jasenko Selimovic (L).

Det är ett mycket märkligt uttalande. De nya utstationeringsreglerna är inget hinder för den fria rörligheten eller konkurrensen i EU. De är bara en garanti för likabehandling av alla löntagare.

Det ska enkelt uttryckt vara lika lön för lika arbete i Sverige, oavsett om den anställde kommer från Slovakien, Spanien, Surahammar eller Sangis.

Selimovics uttalande är emellertid en viktig varuupplysning inför höstens riksdagsval, liksom valet till Europaparlamentet 2019.

Det är Socialdemokraterna – inte alliansen och SD – som går i spetsen för arbetstagarnas rättigheter och schyssta villkor på arbetsmarknaden.

Även i Europaparlamentets transportutskott har Socialdemokraterna haft vissa framgångar när det gäller villkoren för åkerinäringen och transportarbetarna i EU.

Utskottet sa ja till bortgångne S-ledamoten Jens Nilssons förslag om stopp för brevlådeföretag, krav på smarta färdskrivare, en strikt tidsgräns på 48 timmar innan lastbilar i internationell trafik måste lämna landet och starkare beställaransvar.

Däremot gjorde majoriteten i utskottet (en allians av öst- och sydeuropeiska politiker samt högern) tummen ned för kravet på att lika lön för lika arbete ska gälla på samma plats även inom vägtransportsektorn.

”Vi har kommit ett steg närmare ordning och reda när det gäller cabotage. Men det är en ynkedom att inte förare i internationella transporter ska få samma rätt till schyssta villkor som vi röstat igenom för utstationerad arbetskraft på resten av arbetsmarknaden”, säger Marita Ulvskog (S).

I en intervju i tidningen Transportarbetaren konstaterar Ulvskog emellertid att S inte kommer att släppa frågan.

S-gruppen fortsätter driva på för en förändring, vilket också är en fingervisning inför stundande val.

Den som vill stärka löntagarnas villkor i Sverige och Europa gör klokt i att rösta på Socialdemokraterna.