Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ser mycket allvarligt på händelsen och menar att bytet av medicin mot andra piller medfört risk för skada och utebliven behandling samt lidande för personer som drabbats.

Enligt SVT Norrbotten är det personal som uppmärksammat att medicinpåsarna klippts upp hos personer som har morfinpreparat och läkemedel för sömnproblem.