Hon liksom socialchefen Catharina Liljeholm och Nina Jansson, verksamhetschef för boende och stöd bemöter kritiken från Jesper Erikssons anhöriga.

– Jag kan ju inte kommentera exakt vad vi har för underlag. Jag kan bara prata generellt och inte om det enskilda ärendet.

Föräldrarna stöder behovet med 24 timmars assistans med ett läkarintyg av en neurolog.

Kommunen gör en annan bedömning?

– Ja, men vi har inte bara det intyget att förhålla oss till utan en uppsjö av olika typer av intyg och nödvändigt underlag vi behöver ta in och ta hänsyn till vid behovsbedömningen, säger Eriksson.

Jesper Eriksson har bara fått beviljat fyra toalettbesök i veckan?

– Jag kan inte kommentera det eller det enskilda fallet.

Enligt Maria Eriksson är det inte handläggaren som gör en egen bedömning.

– Om man vid bedömningen också ser att det finns ett mer grundläggande behov av 20 timmar i veckan gör vi en ansökan till försäkringskassan. Då tar man vid och gör en egen utredning som blir en parallell process, säger Eriksson.

Vid fyra tillfällen har kommunens personal som sköter Jespers nattillsyn inte dykt upp vid avlösning. En anställd dök inte upp vid tre tillfällen.

– Det är ytterst olyckligt och när vi fick veta det vidtogs arbetsrättsliga åtgärder, säger Nina Janson.

Enligt Maria Eriksson finns trygghetslarmet som man kan använda sig av tills det kommer någon till undsättning. Som Jesper Eriksson fått göra för att kalla på hemtjänsten.

– Om vi gör bedömningen att en person klarar sig på ett visst antal timmar och det inte överenstämmer med ansökan. Då ser vi givetvis över dygnet och sätter in ” hålen” där det är som minst sårbart. Då får det räcka med trygghetslarmet, säger Maria Eriksson.

Socialchefen kontaktades redan i januari 2018 av familjen men de är besvikna på hennes engagemang.

– I sådana här svåra situationer är det inte alltid man får så bra som man önskar, så är det, säger Liljeholm.

Föräldrarna känner att kommunen inte lyssnar på dem?

– Det är givetvis inte bra. Det vi kan påverka är vår relation och att vi har en god dialog. Det vore olyckligt om jag som förvaltningschef kan bestämma tider och insats och över socialutskottet som tar dessa beslut. Det är egen process, säger Catharina Liljeholm.