Därför får Rikspolisstyrelsen i uppdrag att ta reda på hur stort behovet är av att till exempel IT-tekniker, jurister och ekonomer inom polisen får större befogenheter.

Fackförbunden Jusek och ST är mycket positiva medan Polisförbundet hellre vill se att man håller isär begreppen polis och specialist.