...till busschauffören Ola Sandberg som såg till att tre vilsna tjejer tog sig från Skellefteå till Luleå. Du räddade vår dag!↔↔FK-tjejerna

...till personalen på intensivvårdsavdelning 57, Sunderby sjukhus, för god omvårdnad av vår syster Viktoria.↔↔Syskonen Mikko

...till Johnny Sundqvist. Han hjälpte oss med en nya toastol Kristi himmelfärdsdagen.↔↔Mycket tacksamma grannar

...till den underbara personalen på Midskogen B4 korttidsboende för att ni tagit så väl hand om vår pappa Ebbe L i väntan på äldreboende.↔↔Systrarna Solveig, Louise ↔och Viveka

...till all personal på Kristallens äldreboende i Kalix för ert tålamod, ert stöd och er hjälpsamhet. ni är underbara människor!↔↔Anna Nilsson, boende ↔på Kristallen

...till Emma Lugnet som väglett oss med råd och träning under din praktik hos oss i april/maj.↔↔Personalen på Barnhuset, ↔Sunderby sjukhus

...till Torbjörn Öberg, Kalix som körde oss tjejer från Kalix Riksteaterförening till Vårruset i Luleå.↔↔Bi/Ordf

våra ledare Anne Pekkari och Monica Nutti-Blind och till chauffören Jan Sydberg för en väl planerad och väl genomförd resa till Sundsvall, Indalsliden.↔↔Vittangi församlings ↔arbetskrets och besökstjänst

...till de två sjukvårdskunniga kvinnor som hjälpte mig den 22 maj på ett köpcentrum i Gällivare. Tur att ni var där då, tack.↔↔Rose-Mari

...till Raimo för god service, ditt trevliga bemötande och den hjälp vi fick när vi skulle byta ut våra trädgårdsmöbler.↔↔Gerd och Manne

...till Annette Karlström med kollegor på Sunderby sjukhus som på ett föredömligt sätt fått oss i form efter våra hjärtproblem. Tack för att ni finns!↔↔Ulla Sundström