Därför ska kommunen göra ombyggnationer på Region Norrbottens begäran, en investering som beräknas till 350 000 kronor. Ärendet ska beslutas på kommunstyrelsens möte på måndagen.

– Vi behöver göra en del förändringar för att utöka säkerheten, bland annat för att det ska bli smidigare att ta sig in, säger kommunchefen Annika Almqvist.

Annat som ska åtgärdas är bland annat ändringar i brandlarmet. Kostnaden för ombyggnationen ska regleras genom höjd hyra.

När akutintaget kan vara åtgärdat är osäkert i dagsläget.

– Kommunen har mycket jobb på gång just nu och det beror lite på hur vi kan få tag på entreprenörer. Någon gång efter sommaren skulle jag tro, säger Annika Almqvist.