Priset delas årligen ut till en mottagare som har ”verkat i Birger Normans anda”. Motiveringen till att David Väyrynen får priset lyder (i utdrag): ”De arbetande människorna och deras tro på solidaritet och gemensamma värden går som en röd tråd genom berättandet, som även har religiösa underströmmar. David Väyrynen lyckas fånga och skildra stora skeenden i vår tid genom individernas perspektiv, med norra Sverige som både centrum och periferi. På så sätt följer han den diktarkonst som Birger Norman hade, och för den vidare.”

Birger Norman var en svensk författare, socionom och journalist från Svanö, Kramfors som levde 1914 till 1995.

Birger Norman-priset delades ut den 11 augusti på Svanö.