Vi befinner oss i Törefjärden. Det är inte någon ombord som verkar besväras av det strilande regnet. All uppmärksamhet på däck riktas till en stor gripskopa som bryter vattenytan. Ur metallgreppet sticker en avbruten trästock ut.

Statsgeologen Johan Norrlin böjer sig fram. I en genomskinlig glasburk samlar han prover från havsbotten utanför Axelsvik.

På den här platsen har spår efter en nedlagd oljehamn hittats. För några år sedan tömdes här bottenmassor från muddringen av farleden och kring hamnen utanför Karlsborgs pappersbruk här.

Artikelbild

| Övervakningsrummet. I anslutning till kommandobryggan ligger övervakningsrummet som har fem arbetsplatser. Här kan geologerna bearbeta datan från undersökningarna.

Det råder bråda tider på S/V Ocean Surveyor. Den åtta månader långa båtsäsongen är på väg att ta slut. Forskarna har bråttom att samla ihop all data innan skeppet ska gå till vintervila i Mälaren.

Det är andra gången som skeppet befinner sig i Norrbotten. Den här gången har Länsstyrelsen gett i uppdrag att fyra områden ska undersökas.

Olof Larsson är projektledare. I övervakningsrummet pekar han på en av datorskärmarna.

– Här är ett starkt skäl till att vi är i Norrbotten. Ser du det röda strecket på skärmen? Länsstyrelsen vill att vi ska undersöka en gammal avloppsledning från Smurfit Kappa som tydligen fortfarande är i bruk. De ville inte släppa ut sitt avfall i fjärden utanför Piteå utan byggde istället en lång ledning som utmynnar 1 600 meter ut i havet.

Artikelbild

| Utsläppet. Projektledare Olof Larsson pekar ut en fiberbank som påträffats utanför Piteå. Nu har det tagits bottenprover från området som ligger precis vid mynningen av ett avloppsrör från Smurfit Kappa.

Förra gången som S/C Ocean Surveyor besökte Norrbotten var för två år sedan i samband med projektet Fiberbankar i Norrland. Då låg fokus på att undersöka riskklassade sjöbotten längs den norrländska kusten.

Särskilt intresse riktades mot vattnen utanför pappers- och massaindustrin. I Norrbotten handlade det om Kalix och Piteå skärgård.

Artikelbild

| Egen kock. Helen Jakobsson handlar gärna lokalproducerade matvaror. Den här dagen lagar hon köttbullar och mandelpotatismos i den välutustade byssan.

Fram till miljöskyddslagen infördes 1969 släppes stora mängder träfibrer och processkemikalier ut i Östersjön. Det finns fortfarande höga halter av miljögifter lagrade i sjöbotten.

Projektet kartlade 44 fiberbankar som bildats av avfall från massaindustrier. De flesta hittades i vattnen utanför Västernorrland.

Artikelbild

| Bottenprov. Statsgeologen Pär Nordgren förbereder att skicka ned en gripklo i metall som kan ta upp stora bitar av havsbotten.

I Norrbotten ligger pappersbruken strategisk placerade vid älvmynningar. Det strömmande älvvatten har gjort att de mesta av avfallen har spolats ut till havs, men utanför Smurfit Kappas rörmynning i Vargdraget utanför Piteå hittades en så kallad fiberbank.

– Jag vill inte spekulera i vad den kan innehålla för ämnen, säger Olof Larsson. Vi har tagit bottenprover från området som kommer att analyseras senare i laboratorium. Vid rörmynningen ligger en slags välling med flera lager av fibrer från pappersbruket. Området innehåller också mycket gas.

Artikelbild

| Bottensediment. Pär Nordgren och Johan Norrlin tar upp bottenprover som senare kommer att analyseras i laboratorium för att se om de innehåller miljögifter.

Kartläggningen av havsbotten i Östersjön är möjlig tack vare en katamaran i glasfiberplast som köptes av Statens geologiska undersökningar (SGU) från den norska oljeindustrins flotta för 23 år sedan.

Det 38 meter långa fartyget utrustades med ett flertal hydroakustiska instrument som ekolog, hydrofon och side-scar sonar. Med hjälp av gravitationslod och kolvlod kan bottenprover tas. Dessutom har skeppet en undervattenskamera som kan placeras på havsbotten.

Artikelbild

| Besättningen. Lars-Erik Johansson (till vänxter) är skeppets maskinist. Här ses han i samspråk med Åke Hellgren som ansvarar för att skeppets datorer fungerar.

Tio personer tjänstgör på S/V Ocean Surveyor under besöket i Norrbotten. Förutom fyra geologer består besättningen av en befälhavare, en styrman, två matroser, en maskinist samt en kock. De ligger ute till havs 14 dagar i sträck.

Ombord finns tolv hytter med 15 sovplatser. Skeppets samtliga ytor har tagits till vara. En av hytterna har omvandlats till gym. Mässen fungerar inte bara som matsal utan också som möteslokal.

Artikelbild

| Undersökningsfartyg. Ocean Surveyor besökte nyligen Norrbotten för att kartlägga potentiella spridningsrisker av miljöutsläpp.

– Vi har blivit en liten familjär grupp där man lärt känna alla, berättar kocken Helen Jakobsson som förbereder dagens middag – köttbullar med mandelpotatismos och lingonsylt.

I skeppets två laboratorieutrymmen är Johan Norrlin och Pär Nordgren upptagna med att ta hand om avlånga glasfiberrör med bottensediment.

Artikelbild

| Undervattenskamera. Huvuddäck är utrustad med ett antal vinschar och kranar som bland annat gör det möjligt att placera en undervattenskamera till havsbotten.

Vid förra besöket i Norrbotten hittades höga halter av miljögifter som dioxin, PAH, koppar, krom, kobolt och kvicksilver i ett område långt utanför Karlsborgs pappersbruk.

Länsstyrelsen har beställt en fördjupad undersökning av området. Med hjälp av den mindre undersökningsbåten S/V Ugglan har havsbotten även på grundare vatten kartlagts och undersöks i detalj.

Artikelbild

– Vi vet egentligen rätt lite om hur föroreningar tas hand om av naturen. Länsstyrelsen vill att vi ska ge förslag på mätpunkter där man kan se om föroreningen förändas över tid. Exempelvis om landhöjningen kan göra att erosionen ökar och därmed att miljögifter sprids.

Vid årsskiftet ska alla data vara sammanställd och överlämnad till länsstyrelsen.