Litteratur. Författaren Steve Sem-Sandberg tilldelas De Nios stora pris på 250 000 kronor. Han får priset av Samfundet De Nio för "en avancerad romankonst, präglad av intellektuell kringsyn, historisk närvarokänsla och inkännande människoskildring".
Samfundet De Nio bildades 1913 och är en akademi som består av nio ledamöter invalda på livstid. Förra årets stora pris gick till Birgitta Lillpers.
Steve Sem-Sandberg är född 1958 i Oslo. Han debuterade med Sländornas värld 1976 och gav senast ut Härifrån till Allmänningen.