Bakgrunden, kort: Kalix Folketshusförening som drivit Folkets hus Kalix, och på senare år också Vassholmen, gick i konkurs i somras.

Kalix kommun fick med kort varsel styra upp driften av båda verksamheterna, som nu ligger under fritids- och kulturförvaltningen.

På kommunstyrelsens bord är vad som ska hända med Folkets hus från årsskiftet.

Artikelbild

| Behöver Folkets hus nytt namn? Ja, anser en del.

Alternativen; att kommunen driver huset i egen regi, att kommunen hittar ny arrendator för hela verksamheten samt att kommunen har uthyrning av lokaler och arrendator till caféet.

Maria Henriksson, kommundirektör:

– Tjänstemannaförslaget förordar att Kalix kommun driver Folkets hus i egen regi i tre år. Då får vi se vad det verkligen finns för potential plus att vi säkrar att Folkets hus finns för alla. Den plan fritid- och kulturförvaltningen lämnar liknar det som varit, men med mer fokus på barn och på turistinformation.

– Vi har fått Folkets hus "i knä", säger Sven Nordlund (Mp), andre vice ordförande i kommunstyrelsen och sammanträdets ordförande, och vidare:

Artikelbild

| Maria Henriksson, kommundirektör.

– Förslaget från oss i majoritet är att vi driver huset i egen regi. Vi är överens om att det är viktigt med ett levande hus som också kan ha aktiviteter som inte är kommersiellt lönsamma.

Sven Nordlund säger vidare att det är bra om kommunen får tid:

– Vi har pratat om att satsa mer på högre utbildning, vad kan det innebära? Vi kan också ha medborgardialog i frågan, vad vill vi med huset?

Linda Frohm (M) säger att det finns en hel del att fundera över:

– Jag vill att vi ger kommundirektören i uppdrag att göra en fullständig genomlysning med investerings- och driftsförslag och en utredning om att huset byter namn. Nu kräver vi för lite i beskrivningen av vad vi ska göra.

Linda Frohms förslag är att fritids- och kulturförvaltningen får driva huset hela år 2019 medan saken utreds ordentligt och hon säger vidare att hon kommer att yrka på återremiss i frågan i kommunfullmäktige – om de styrande driver igenom att kommunen ska ta över driften nu:

– Jag tror att vi har förutsättningar att få igenom en minoritetsåterremiss.

De styrande säger ja till att kommunen tar över driften av huset vid årsskiftet.

Namnbyte på Folkets hus?

– Jag tror det finns positiva saker med att byta namn, säger Sven Nordlund.

Nu återstår att se vad som händer i kommunfullmäktige den 26 november.