Svar till ”Därför får vi aldrig ta demokratin för given”, av Marita Ulvskog med fler i NSD 2 maj.

Den Europeiska unionen är i grund och botten en värdegemenskap, som bygger på demokrati, rättsstat, respekt för de mänskliga rättigheterna och frihet. Ulvskog m.fl. har helt rätt i att demokratin aldrig får tas för given. När den nu hotas i många europeiska länder måste vi som håller den högst komma samman och försvara demokratin.

Demokratins motståndare finns på bägge sidor av det politiska spektrat och frågan får inte reduceras till en dagsaktuell höger-vänster-konflikt. Det är därför oseriöst och i förlängningen farligt att, som socialdemokraternas europaparlamentariker nu gör, använda demokratins hot för att vinna politiska poänger.

Precis som socialdemokraterna skriver ser vi runt om Europa hur auktoritära och korrumperade krafter hotar. Nyligen vann Viktor Orbán och Fidesz ännu ett val i Ungern. Vi har under våren kunnat följa utvecklingen i Slovakien, där en journalist blev mördad när han undersökte kopplingarna mellan regeringen och maffian. Den rumänska regeringen för en politik som är direkt fientlig mot romer och man har också velat legalisera korruption. I Polen fortsätter regeringen att underminera rättsstaten och på Malta mördades under hösten en journalist, som granskade korruption i politiken, med en bilbomb.

Det är inte politisk färg som förenar regeringarna i dessa länder, utan föraktet för demokratin och rättsstaten. I Ungern styr Fidesz, som är ett högerparti. I Polen styr konservativa Lag och rättvisa. Men i såväl Slovakien som Rumänien och på Malta styr socialdemokrater. Det borde inte vara en nyhet för svenska socialdemokrater eftersom de delar partigrupp i Europaparlamentet. Hoten mot den liberala demokratin i europeiska länder handlar alltså inte om höger eller vänster. Det handlar om demokrater mot anti-demokrater.

Vi moderater har återkommande kritiserat Fidesz och vi har fortsatt ett ansvar att sopa rent framför egen dörr. Socialdemokraterna kritiserar gärna oss men glömmer ofta bort att kritisera sina egna systerpartier. Men det är i slutändan oviktigt och det här är ett arbete som vi måste göra gemensamt.

Det handlar om den liberala demokratins framtid Europa. Den är alldeles för viktig för att göras till partipolitik. Det borde även svenska socialdemokrater inse.