Den visar den kartläggning som gjorts av Novus på uppdrag Akademikerförbundet SSR. I Norrbotten har 66 socialsekreterare svarat.

Nästan samtliga anser att arbetsbelastningen är så hög att man inte, eller knappt, hinner med sina arbetsuppgifter.

Var tredje anser att arbetsbelastningen ökat senare år. Vilket bland annat lett till ökad stress, nästan varannan märker också stundtals av problem med att sova.

Ytterligare ett problem är stor personalomsättning och bekymmer med att få erfaren personal/tillsätta tjänster.

Nya lagar tillträder införs inom socialtjänstens område. Hela 82 procent av socialsekreterarna i länet har märkt av ökningen av administrativa uppgifter.

Det här har lett till att tiden med direkt klientarbete minskat. 85 procent av kåren i länet anser att man inte ges utrymme för att arbeta på ett professionellt sätt.

Heike Erkers, ordförande i SSR, jämför med situationen för två och ett halvt år sedan.

– Situationen har inte blivit bättre, snarare tvärtom. Det är akut kris och inte bättre här.

Att medlemmarna inte kan bedyra att verksamheten håller sig inom lagens gränser är en larmklocka som borde tas på allvar, menar Erkers.

Att så lite händer trots att krisen inte är ny kan, enligt henne, bero på att man arbetar med medborgare som inte har en stark röst.

– Har vi ett fattigvårdstänk, frågar hon sig och betonar att Sverige måste värna det skyddsnät som byggts upp.