Arbetsförmedlingen presenterade på onsdagen sin prognos för 2016 och 2017, grundade på 600 intervjuer med arbetsgivare i Norrbotten. I stora drag påverkar gruvindustrins nedgång framtidstron samtidigt utmaningarna med generationsväxlingen och att lyckas matcha rätt folk till rätt jobb alltjämt kvarstår.

NSD återkommer med mer information.