Mats Fredlund, första namn på SD:s kommunlista i Kiruna, konstaterar: ”Att jobba idag inom äldreomsorgen är ett jävla grisjobb”.

Efter att de sista 24 åren av mitt yrkesverksamma liv ha arbetat som vårdbiträde inom äldreomsorgen, hajar jag till över denna beskrivning av ett, enligt min mening, mycket kvalificerat arbete som kräver en fingertoppskänsla i umgänget med de personer som är i behov av hjälp och stöd.

Att lönen för arbetet inte är i paritet med arbetsinsatsen tycker jag inte kan föranleda att kalla detta för ett ”grisjobb.” Vilka är grisarna enligt herr Fredlund SD.

Sven Nordmark, Överkalix