KRÖNIKA I onsdags hamnade jag på en trevlig tillställning i B-huset på universitetsområdet i Luleå. Forskningsminister Matilda Ernkrans (S) invigde Polarforskningssekretariatets nya lokaler.

Landshövdingen Björn O Nilsson, kommunalrådet Anders Josefsson (M) och Pär Weihed, prorektor vid Luleå Tekniska Universitet, höll tal och välkomnade verksamheten, som efter regeringsbeslut flyttats från Stockholm till Norrbotten.

Katarina Gårdfeldt, direktör för Polarforskningssekretariatet, sken som en sol. Hon konstaterade att det varit högt söktryck på tjänsterna och att de som rekryterats är välutbildade.

Samarbetet med universitetet fungerar väl och sekretariatet har fått en klockren lokalisering mitt i flödet av alla studenter och forskare.

Sådant tål att påpekas till Dagens Nyheters ledarskribenter och andra som hävdar att omlokaliseringar leder till att den statliga verksamheten ”åderlåts på kunskap”.

Bevisligen går det att rekrytera kvalificerad arbetskraft även i Norrbotten.

Det gäller dessutom inte bara polarforskningen.

25 oktober 2018 rapporterade webbtidningen Altinget att även andra omlokaliseringar rullar på som planerat.

Det är lätt att hitta kompetenta medarbetare utanför Stockholm, enligt de myndigheter som Altinget varit i kontakt med.

Fastighetsmäklarinspektionen, som flyttat hela sin verksamhet från Stockholm till Karlstad, är ett exempel.

”Det har gått bra. Vi är fullt bemannade. 21 personer som jobbar i Karlstad. Vi var 18 personer i Stockholm. Bara en person följde med. Vi har rekryterat brett, framför allt jurister. Det finns universitet i Karlstad som utbildar jurister och vi har fått draghjälp av andra myndigheter som Konsumentverket”, säger Anders Astonsson, kommunikatör på Fastighetsmäklarinspektionen, till Altinget.

Ett annat typfall är Kronofogdemyndigheten, som förlagt verksamhet till Luleå, Sundsvall och Kristianstad.

”Jämfört med Stockholm har det varit lättare att exempelvis hitta och behålla folk i kundtjänsten”, framhåller pressansvarige Max Wallenberg.

Det är ett kvitto på att civilminister ArdalanShekarabi, statsminister Stefan Löfven och övriga i den S-ledda regeringen slog in på rätt väg efter valet 2014.

Flytten av Polarforskningssekretariatet, E-hälsomyndigheten, SCB:s säte, familjerättsmyndigheten och andra omlokaliseringar har varit lyckade.

Regeringen förbereder nu fler steg i samma riktning. Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga möjligheterna till ytterligare omlokaliseringar.

"Det främsta syftet är att se till att staten får ta del av den kompetens som finns i hela Sverige – och ta ansvar för sammanhållningen och därmed skapa förutsättningar för att vi ska ha ett högt förtroende för svenska staten i hela landet. Vi vill inte se den typ av regionala klyftor som vi har sett i många länder där förtroendet för de offentliga institutionerna skiljer sig åt beroende på var man bor. Man ser sådana tendenser i Sverige", sa ArdalanShekarabi i en TT-intervju 7 april.

Till detta ska läggas att det finns ekonomiska fördelar med att förlägga verksamhet till orter där löne- och hyreskostnaderna är lägre än i Stockholms innerstad. Det blir helt enkelt billigare för statskassan.

Kort sagt: Omlokaliseringarna är både smart förvaltningspolitik och bra för statsfinanserna.

Därför finns inga skäl att tveka. Beslutet om Polarforskningssekretariatet bör följas av fler liknande initiativ.

Alla duktiga människor bor inte 08-området. Det finns kvalificerad arbetskraft även i Norrbotten, Värmland, Småland och andra delar av Sverige.