Svartlågans Multisportförening köpa bönehuset av kyrkan för två,tre år sedan. Det rustades upp för att barnen och ungdomarna i byn skulle ha någonstans att hålla hus.

Läs mer: Bönen blev sann om ett Ungdomens Hus

– Vi har fått bygga upp verksamheten från grunden. Efter ett tag fick vi driftsbidrag från kommunen vilket är välbehövligt.

Artikelbild

| Johannes Winroth och Svartlågans Multisportförening köpte bönehuset för två år sedan.

För 2018 fick allaktivitetshuset 22 500 kronor i driftsstöd som en av 37 byaföreningar som sökte pengar. I år har kfu-nämnden valt att bara betala ut hälften av driftsstödet för att spara pengar.

– Vår lokal kostar ungefär 100 000 kronor om året att driva. Om vi tar bort amorteringar, lån och alla de andra kostnaderna så har driftsbidraget täckt vad det är till för att täcka.

Läs mer: Vattenskada hotar populär samlingsplats

Nu ligger dock huset extremt dåligt till enligt Winroth och det är mycket tack vare den tidigare vattenskadan.

Artikelbild

| Så här såg vattenskadan upp efter den inträffat.

– I dag går det inte ens att ha några aktiviteter där. Då har vi inte heller något rätt att söka driftsbidrag, om vi inte kan påtala att vi har några aktiviteter där, säger Johannes Winroth.

Det är som en återvändgränd?

– Ja, efter vattenskadan när ett rör brast i toaletten som berodde på en frostskada steg självrisken hos Folksam till hela 54 500 kronor. Men tack vare en insamling på facebook fick vi hjälp med en del av självriskkostnaden. När vi betalat in självrisken så täcker den återställande av vattenskadan.

– Ska vi ha in nytt tvättställ och toastol får vi stå för det mesta av nyinköpen och får en liten summa för det gamla om man sätter tillbaka det från försäkringsbolaget.Får vi helt nytt, så sätter vi inte tillbaka det gamla., för då kanske vi får samma problem nästa år. Hade vi struntat i försäkringen hade vi haft mera kapital att renovera för än vad det kostat oss. Nu ska vi ligga ute med 150 000 för att repa vattenskadan.

Effekten efter vattenskadan och nu också sänkta driftsbidrag gör att föreningen hamnat i en omöjlig ekonomisk sits.

– Vi har haft många möten sista tiden. Idag står vi och väljer om vi ska sälja fastigheten eller hoppas att vi får in mer sponsorstöd eller hittar folk som orkar hjälpa oss stötta det här. Bortsett från vattenskadan så hade det ändå varit en spik i kistan med att driftsbidraget halveras. Härute i byarna finns inte samma möjligheter som det finns i sta´n. Här kan vi lösa några sponsosrer i Svartlå. Driftsbidraget är ju avgörande för många föreningar ute i byarna.