LEDARE I förra veckan kom boken ”Rikshushållaren” (Atlas). Författaren Anders L Johansson skriver om Gunnar Sträng, Sveriges mäktige finansminister 1955-1976.

I denna rikshushållaranda verkar också dagens finansminister Magdalena Andersson (S).

Andersson är tydlig med att grunden för att kunna bedriva en progressiv fördelningspolitik är att det först är ordning och reda i statsfinanserna.

Av det skälet har det varit en huvuduppgift för henne och den S-ledda regeringen att vända underskotten i de offentliga finanserna till överskott, vilket också skett.

Finansminister Anders Borg (M) och alliansregeringen lämnade efter sig ett underskott på 60 miljarder kr.

Nu kan Magdalena Andersson redovisa ett överskott på 50 miljarder kr i regeringens vårändringsbudget.

Det betyder ökat utrymme för sociala reformer men också att Sverige står bättre rustat inför nästa konjunktursvacka, som kommer förr eller senare.

Den ekonomiska vårpropositionen har, som alltid, karaktären av inriktningsdokument.

Den är ett avstamp och en plattform inför arbetet med den stora budgetpropositionen som presenteras i höst.

Men den innebär också en möjlighet att göra justeringar och förstärkningar där det behövs.

Polisen får 200 miljoner kr för att tidigareinlägga inköp av hjälmar, vapen och kroppsburna kameror samt för att förstärka polisens förmåga att utreda sexualbrott.

Landets kvinno- och tjejjourer får 50 miljoner kr extra.

I spåren efter #MeToo har regeringen tagit fram ett paket med 120 miljoner kr till arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet och för att utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning.

Det satsas på trygghetslarm i äldreomsorgen, personalen i vården, sommarjobb för unga, investeringsstöd för sollceller och en del annat.

Det är inte fråga om några jättereformer (de stora greppen kommer i höstbudgeten). Men förslagen ger en signal om huvudspåret i regeringspolitiken.

Investeringar i rättsväsende, skolor, socialtjänst och andra delar av välfärdsbygget prioriteras före skattesänkningar.

För mig känns det som ett betydligt klokare vägval än Moderaternas förslag om ett sjätte jobbskatteavdrag för nästan 22 miljarder kronor.

Tag bara ökningen av antalet demenssjuka, som radio-Ekot rapporterat om.

Det är en klar fingervisning om att satsningar på äldreboenden och demensvård borde gå före stora skattesänkningar under kommande mandatperiod.

Moderaternas skattesänkningar är illa anpassade till dagens utmaningar.

Magdalena Andersson står för en smartare och mer verklighetsankrad politik.