Thomas Furlong, ansvarig för Facebooks nyetableringar, om varför det blev Luleå, turerna med Östersund och hur man vill engagera sig i kommunen.

 

Läs mer på: NSD.se/facebookbygget