Timo Vuortio, Luleå, är förbundssekreterare i MHRF, Motorhistoriska riksförbundet. MHRF, med nära 100 000 medlemmar, är en av de motororganisationer som engagerat sig hårt mot Naturvårdsverkets betänkande, "Uttjänta bilar och miljön". En protestlista på Facebook har redan cirka 17 000 namnunderskrifter och en annan protestlista på internet med cirka 12 000 namnunderskrifter.

- Det här förslaget är väldigt illa genomtänkt och ingen konsekvensanalys är gjord. Jag vill ju inte tro att Naturvårdsverket avsiktligt vill ta död på bilhobbyn i Sverige. Det här beror troligen på ett förbiseende. Men konsekvenserna blir lika förödande, säger Timo Vuortio.

Straffbart att plocka delar
Betänkandet är resultatet av att Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att redovisa hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken samt föreslå åtgärder för att uppnå målen för producentansvaret och säkerställa att reglerna följs.

Artikelbild

| En dödsstöt för bilhobbyn i Sverige. "Jag vill ju inte tro att Naturvårdsverket avsiktligt vill ta död på bilhobbyn i Sverige. Det här beror troligen på ett förbiseende. Men konsekvenserna blir lika förödande", säger Timo Vuortio, förbundssekreterare i MHRF. FOTO: Göran Ström

Betänkandet föreslår bland annat åtgärder som innebär att blir brottsligt att ta emot och demontera en bil för att kunna återanvända reservdelar.

Genom att stryka ordet yrkesmässig ur den passus i bilskrotningsförordningen som nu säger att yrkesmässig skrotning endast får utföras av auktoriserade skrotare vill Naturvårdsverket göra det straffbart för alla utom auktoriserade skrotare att plocka isär bilar och ta vara på reservdelarna.

- De flesta som håller på att rusta upp gamla bilar tar ju till vara dåliga objekt för att använda som så kallade reservdelsbilar. Nu blir det olagligt. Det här strider mot det EU-direktiv som slår fast att historiska fordon ska undantas för att inte urholka det historiska arvet. Veteranbilsentusiaster utför en kulturhistorisk gärning, och utan någon som helst statligt stöd. Nu kan denna kulturhistoriska gärning omöjliggöras och kommande generationer förhindras att ägna sig åt hobbyn - och detta är absolut inte till gagn för miljön, tvärtom, säger Timo Vuortio.

Ett hotat fritidsintresse
Han menar att det inte bara är alla bilhistoriskt intresserade svenskar som drabbas om betänkandets förslag antas.

Artikelbild

| En dödsstöt för bilhobbyn i Sverige. "Jag vill ju inte tro att Naturvårdsverket avsiktligt vill ta död på bilhobbyn i Sverige. Det här beror troligen på ett förbiseende. Men konsekvenserna blir lika förödande", säger Timo Vuortio, förbundssekreterare i MHRF. FOTO: Göran Ström

- Ungdomar som håller på med EPA-traktorer, alla som håller på med folkrace och många andra med motorintresse drabbas. Totalt är det flera hundratusen svenskars fritidssysselsättning som hotas. Tjänstemän bakom betänkandet säger att bilhobbyn inte ska drabbas men inga undantag är föreslagna så det är precis vad som kommer att ske om betänkandet går igenom, säger Timo Vuortio.

Miljödepartementet väntas ta beslut i den här frågan någon gång under hösten.

- Det är viktigt att allmänheten, politiker och tjänstemän får vetskap om konsekvenserna innan något beslut fattas, säger Timo Vuortio.