Polisen har gett nazistiska NMR mötestillstånd att samlas på Dollarstores privata parkering inför deras 1 maj-demostration.

Dollarstore har i veckan begärt ut polisens tillstånd för NMR och deras advokat har tillskrivit organisationen och påtalat det olagliga i samlingen för nazisterna. Möjligheten finns för Dollarstore att avhysa personer från den privata marken. Men då är Kronofogden inblandad och det kan krävas en utredning först.

Dollarstore har istället valt linjen att det här kan handla om brott mot allmän ordning. Om NMR går in och demonstrerar på deras mark utan deras tillstånd.

– Då är det polisen som ska agera och kronofogden behöver inte vara inblandade, säger Jennie Ahlberg, Dollarstore.

Polisen har rätt att ingripa i olika situationer, bland annat när de anser att någon stör den allmänna ordningen. Reglerna kring detta är allmänt hållna – vilket betyder att de kan komma att användas i många olika situationer. Ingripanden är mest vanliga när det gäller olika evenemang där större folkgrupper samlas, som bland annat olika typer av demonstationer.

Men då krävs det att uppträdandet på något sätt stör ett ordningsintresse som anses vara viktigt för allmänheten. Det kan vara att personer skriker eller beter dig högljutt eller aggressivt.