Läs mer: Mamman talar ut

Läs mer: Tonåringar åtalas

Gärningsmännen är nu 16 och 18 år. Den yngre gärningsmannen döms för fem fall av våldtäkt mot barn. Den yngsta målsägaren är i mellanstadieåldern. Han dömdes även för två fall av misshandel, olaga hot, ringa barnpornografibrott och brott mot knivlagen. Händelserna har inträffat under maj månad 2018.

Artikelbild

| Tingsrätten har dömt två personer för ett flertal våldtäkter mot barn.

Tingsrätten bedömer att gärningarna för en vuxen person har ett straffvärde på drygt fyra års fängelse. Tingsrätten skriver att "Med beaktning att gärningsmannen var 15 år vid tidpunkten bedöms straffvärdet ligga på tio månaders fängelse".

För att döma en 15-årig person måste det finnas synnerliga skäl och det föreligger inte, enligt tingsrätten. Brottet måste ligga på ett års fängelse för att synnerliga skäl ska användas. Domstolen dömde honom till skyddstillsyn med de av frivårdens föreslagna föreskrifter.

Den äldre gärningsmannen döms för två fall av våldtäkt mot barn samt ringa narkotikabrott.

Han dömdes till sluten ungdomsvård i nio månader.

Båda dömda döms också ska utvisas ur riket efter avtjänat straff. Männen får, enligt Luleå tingsrätt, inte återvänta till Sverige förrän mitten på januari 2029.

Var gäller gärningar som männen varit åtalade, främst våldtäkt mot barn har båda männen kategoriskt förnekat brott. Däremot erkänner de delar av den övriga brottsligheten.

Den yngre förnekar även att han ska ha gjort sig skyldig till barnpornografibrott.