Men ta det lugnt, det är bara en utbildning i naturvårdsbränning. Jokkmokks allmänning arrangerade i träffen, vars syfte var att utbilda och stärka det lokala samarbetet i händelse av skogsbrand.

Samtidigt som kunskaperna att bekämpa en skogsbrand vässades gjordes även nytta för naturen. Naturvårdsbränningar gynnar biologisk mångfald och hotade arter, som är beroende av bränd ved.

– Naturvårdsbränning gynnar mångfalden i skogen och kunskapen man får genom att göra naturvårdsbränning innebär en högre kompetens och gynnar framtida släckningsarbete, säger Annie Johansson, kursledare vid Kyllesjö Skog.

Artikelbild

| Kursdeltagarna samlade för en genomgång under ledning av Annie Johansson. Från höger: Viktor Svanberg, Annie Johansson, Christian Rimpi, Natanael Andersson, Johan Blind, Leif Larsson, Jan Nordlund, Ivar Andersson, Annica Lundström (i bakgrunden).

Kursdeltagarna kom från Räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, SCA, Jokkmokks allmänning och skogsentreprenörer i området.

– Så här efter kursen känner jag att jag har många i närområdet att ringa i händelse av brand, som jag nu vet har erfarenhet. Det känns extra roligt att både räddningstjänsten i Jokkmokk och Boden ville medverka säger Christian Rimpi, skogsförvaltare vid Jokkmokk allmänning.