Insändare Jag vänder mig i första hand till bostadsbolaget Gammelstadsbo KB och dess högsta ledning. Jag bor sedan hösten 2007 på en av gränderna i Gammelstad som ni förvaltar. Jag är pensionär och fyller 83 år i höst. Hela tiden kommer pålagor från er som gör det svårare att få ekonomin att gå ihop. Allt har höjts rejält de sista åren.

Från den första februari i år kommer den senaste pålagan. Nu ska man ta betalt även för gästande besökare. Betalningen skall ske via en app i mobilen eller via SMS. Detta drabbar i slutläget mig som boende här. Många i min ålder har varken mobil eller dator. Det är där den negativa effekten kommer in. Det blir jag som i slutändan blir drabbad av detta. Detta sätt att även besökande vänner, släktingar och bekanta skall skinnas på pengar gör att jag mera sällan kommer att få besök. Jag bör nämna att jag är ensamstående. Man undrar om ni i ledningen av bostadsbolaget sover bra om nätterna.

Har ni något samvete? Jag betvivlar det. På era hemsidor skryter ni med vad mycket bra ni åstadkommit sen ni övertog efter förre förvaltaren Lulebo.

Ni lär inte veta vad ordet goodwill betyder. Det betyder rykte eller omdöme. Ni lär nog bli varse att ni biter er i svansen. Pengarna ni får in via parkeringsavgiften lär nog bli ytterst måttlig, men av negativ verkan för många äldre boende på området.