2014 startade projekt e-pilot där Trafikverket och en rad intressenter inom järnvägsbranschen samarbetar för att förbättra punktligheten och effektivisera underhållet. Detta har framförallt skett genom ett utbyte av information om hur lok, järnvägsvagnar och rälen mår. Mätdata samlas in från fordon och järnvägsspår. Alla järnvägsoperatörer som är uppkopplade till systemet kan komma åt informationen.

Resultaten har varit så goda att Trafikverket beslutat att satsa fyra miljoner kronor om året i tre år på ett fortsättningsprojekt; e-pilot 2.0.

– Det vi vill göra är att sprida resultaten över resten av landet, säger Ramin Karim, professor vid Järnvägstekniskt centrum, JVTC vid Luleå tekniska universitet.

De tekniska lösningar som provats ut på Malmbanans södra omlopp ska nu införas på den hårt trafikerade Ostkustbanan, på sträckan mellan Sundsvall och Storvreta.

Senare ska tekniken införas på västra stambanan, på sträckan Stockholm-Göteborg samt södra stambanan på sträckan Järna-Höör.

Det är järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet som fått uppdraget att driva e-pilotprojektet.

– Det vi har är rätt unikt. Vi har fått ett branschgemensamt verktyg att samla och analysera stora datamängder. Jag har inte sett något liknande i Sverige eller Europa, säger professor Ramin Karim.

Trafikverket måste ändra i sina avtal med operatörerna, det kommer att ske löpande i takt med att nya upphandlingar görs säger Peter Söderholm, Trafikverket.