Upp till 20 procent mindre energi räknar LKAB med att använda för sina malmtransporter. Det efter att ett nytt tågstyrningssystem sätts i bruk. Omkring 50 miljoner investerar bolaget i det nya systemet som styr tågrörelser, hastighet och inbromsning av tågen. Det ska göra att man använder en mjukare körning av malmtågen och minska både energiförbrukningen och slitaget på tågen och rälsen.

Kapaciteten ökar
Man räknar med att det nya systemet kan spara närmare tolv miljoner kronor per år i energibesparingar. Men systemet kan ge mer än energibesparingar.

Att Malmbanan nyttjas så effektivt som möjligt är viktigt för att LKAB ska kunna nå sina produktionsmål. Det nya systemet ska göra tågen punktligare och därmed öka kapaciteten på Malmbanan.