I ett pressmeddelande tackar Jokkmokks kommun alla som har varit delaktiga i släckningsarbetet under skogsbränderna som härjat i sommar. Hårdast drabbad blev Klockarmyren där brandmän och frivilliga kämpade under 12 dygn för att få kontroll över lågorna. En brand som krävde vattenbombning från luften, hjälpinsatser från andra brandförsvar och många frivilliga som anslöt via föreningar, sammanslutningar och på eget initiativ.

– Vi vill tacka alla frivilliga som har varit med vid insatsen uppe i Jokkmokk, för vi kommer aldrig att hitta dem alla personligen, säger Bengt Nilsson, räddningschef.

Vidare skriver kommunen att det var ett otroligt engagemang från frivilliga, som varit till stor hjälp under släckningsarbetet. Där många har ställt upp med hjälp och stöttning runt mat, fika, handräckning och inkvartering.

– De har ordnat med allt från mattransporter till att köra prylar och plocka ihop på brandplatsen. Därför har brandmännen kunnat jobba med det de ska göra och släcka bränder, och inte hålla på att transportera, tanka och dona. Så frivilliga är en jättestor resurs som vi har haft, säger Bengt Nilsson.

Närmare 150 frivilliga har varit delaktiga i brandbekämpningen, skriver kommunen.

– Det har betytt jättemycket och det har varit en avgörande del att ha dem. Vi hade inte klarat det här utan dem. Så vi är jättetacksamma att alla har velat ställa upp. Vi lyfter på hatten och tackar för deras medverkan.

lisa.eriksson@norrbottensmedia.se