Skrivelsen om ersättningsanspråken är skickad till Qstar i Norrköping som hänvisar till sitt försäkringsbolag, Länsförsäkringar Östgöta som ska utreda Qstars ansvar för det inträffade. Bolaget vill ha en frist på en månad för att hinna svara om sin inställning till kraven.

Läs mer: Mack åtalsanmäls för bränsleutsläpp

Läs mer: Reningsverket blev också förorenat

Läs mer: Går inte att bevisa brott vid oljeutsläpp

– Det har också kommunen gått med på. Kommunen förbehåller oss också rätten att komma in med en sammanställning på våra egna kostnader via vårt försäkringsombud, säger va-chefen.

Det var i mars 2016 som Bodens kommun upptäckte en omfattande oljehaltig förorening i inkommande spillvattnet till Unbyns avloppsreningsverk. Vid en miljötillsyn i januari 2017 visade det sig att Qstars anläggning förlorat cirka 12 000 liter bensin och 4000 liter diesel. Macken ligger 150 meter från reningsverket och anses som den troliga föroreningskällan. Föroreningen har också spridit sig via den allmänna va-anläggningen i området och orsakat olägenheter för intilliggande fastighetsägare. Kommunen har mottagit ett flertal klagomål från berörda fastighetsägare.

– Vi kan därför i nuläget inte utesluta att ersättningsanspråk också kan komma att ställas gentemot kommunen som huvudman, säger Lundberg.

Bodens kommun har efter händelsen åsamkats omfattande kostnader för utredning, provtagning och sanering. Kommunen håller Qstar ansvarigt för dessa kostnader.

– Vi har redan framfört ett muntligt krav till Qstar så skrivelsen ses som ett förtydligande av redan framställt krav, säger Lundberg.