I september i genomförde LKAB ett planerat stopp av driften i Svappavaara. Då upptäcktes att den bärande konstruktionen runt kylaren i pelletsverket var så rostangripet att det krävdes större åtgärder än vad som skulle hunnits med på det 12 dagar långa stoppet. Därför haltades produktionen med målsättningen att vara igång i januari. 6 februari gick produktionen igen. LKAB säger att de tagit tillvara på tiden och omfattande åtgärder ska ha utförts anrikningsverket och kulsinterverket. Det var i det sistnämnda verket som Julia Markström dog, efter att ha rasat igenom en rostig gallerdurk. Nu har LKAB sett över gångvägarna, tillsammans med personal som jobbar på plats, och genomfört förbättringar av arbetsmiljön, säger Anders Björnström.

– Den stora målsättningen sedan vi upptäckte problemen runt kylaren var att vi skulle få en säkrare arbetsplats och att våra anställda ska kunna utföra sitt arbete på ett säkrare sätt. Sedan hoppas vi att efter de här insatserna kunna köra produktionen mer kontinuerligt och minskat behovet av akuta stopp, säger Anders Björnström.

Har ni fått bukt med rosten och hur mycket bättre har det blivit?

– Det är svårt att säga i procent hur mycket bättre det har blivit. Men det har blivit bättre och vi har fått bukt med rosten på de mest utsatta ställena i verken.

Ett mer långsiktigt projekt, över flera års tid, med en omfattande översyn av rostpåverkan i hela LKAB:s verksamhet pågår fortfarande. LKAB har involverat sin egen personal i arbetet med renoveringen i verket som har fått peka ut exakt var saker behöver förbättras.

– Det har blivit jättestor skillnad, verkligen. Vi har koll på våra anläggningar nu, det känns tryggt och skönt för oss alla, säger Anders Björnström.

Produktionsstoppet omnämns i LKAB:s delårsrapport som offentliggjordes under fredagen. En lägre produktionsvolym för fjärde kvartalet, 6,7 miljoner ton jämfört med 2017 års 7,2 miljoner ton järnmalmsprodukter samt ett lägre resultat före skatt, 1,1 miljarder kronor kontra 1,3 miljarder 2017.

Hur var det att fatta beslut om att stanna produktionen i fyra månader?

– Vi var väl medvetna om konsekvenserna av att stanna produktionen så länge. Men det var ett vägval, antingen fortsätter vi produktionen och lappar och smålagar eftersom eller så stannar vi och gör en ordentlig genomgång. När vi såg hur det såg ut runt kylaren så var det ganska enkelt att ta det beslut vi gjorde. Självklart är det synd att vi missar i produktionen, men det var oundvikligt och vi tror att vi kommer ta igen det över tid.

Trots produktionsbortfallet visar LKAB i stort plussiffror för helåret 2018. Omsättningen har ökat från 23,37 miljarder till 25,89 miljarder kronor. Resultatet för bolaget slutade med en vinst på 5,27 miljarder kronor (jämfört med4,8 miljarder för 2017). LKAB:s styrelse föreslår, i linje med ägardirektivet, en utdelning på 3,1 miljarder kronor till ägaren staten. En höjning jämfört med de 2,88 miljarder som tillföll staten 2017.