Kommundirektören Per Skalk vill ännu inte slå fast siffrorna, eftersom kommunstyrelsen ännu har kvar att ta upp delårsresultatet och budgetprognosen 3 september. Det kan hända saker fram till dess, menar han. Men den första rapporten säger att Pajala kommun per sista juni har gjort ett budgetunderskott på tre miljoner kronor. Prognosen för helåret är 8,7 miljoner kronors budgetunderskott och det skulle betyda att kommunen går med över tre miljoner minus.

– Den stora posten är omställningen för trygghetsboende där det var räknat att spara in mer pengar. Men generellt är det minus i de flesta verksamheterna, säger Per Skalk.

Kommunalrådet Jan Larsson (S) stämmer in med kommundirektören. Tanken med att bygga om särskilda boenden till trygghetsboenden var ju att spara pengar. Men omställningen har inte gått lika fort som man trodde.

Hur ska ni rädda det här?

– Det har bland annat visat sig att ett antal människor inte har fått räkningar på sophämtning. Det kan handla om ett par hundra tusen i alla fall. Nya ledningen efter valet har chansen att återställa mycket också, genom att höja avgiften för vatten och avlopp där vi är alldeles för låga just nu. Men just nu får vi vara särskilt uppmärksamma på att hålla budgetramen. Vi har gett signalen till förvaltningarna att vi måste hålla ordentligt på det här, säger Larsson.