Varje år brinner cirka 1 000 svenska hem på grund av elrelaterade fel enligt Elektriska Nämnden som rekommenderar elbesiktning vid husköp.

Anledningarna till att elbesiktningar inte görs är flera, en orsak kan vara brist på medvetenhet menar Ola Nybell vid SkandiaMäklarna.

– I de flesta fall diskuteras inte elsäkerheten på samma vis som exempelvis fuktskador, menar Ola Nybell.

Att elbesiktningar inte görs kan också handla om att tiden inte räcker till. Säljaren är angelägen om att få sitt hus sålt och finns det flera intresserade så är det snabba beslut som gäller. Men det kan också finnas en oro för att just fel i elinstallationen upptäcks, från säljarens sida.

I Danmark kräver försäkringsbolagen, sedan maj 2012, elbesiktning i samband med varje husköp. Enligt branschorganisationen Tekniq i Danmark upptäcktes inte mindre än 95 000 felaktiga installationer bara under de två första månaderna. Av dessa ansågs 5 procent vara så allvarliga att de utgjorde en omedelbar risk för skada eller brand.