Förekomsten av sexvärt krom i bär och grönsaker i Haparanda är "givetvis av intresse" för Livsmedelsverket, säger presstalesman Sofia Spolander.

- Är halterna höga kan vi jobba med lagar, kostråd och rekommendationer om att inte äta grödorna inom en specifik radie. Lingonen är på vårt bord och vi kan initiera en kartläggning, säger Sofia Spolander.

Osmium via renkött
Osmiumförekomsten i näringskedjan kan däremot vara en fråga för regeringens miljöövervakningsprogram "En giftfri miljö".

- Vi har hand om det vi äter och vi äter inte särskilt mycket som äter sork, möjligen då björn, men medelsvensson äter inte mycket björn, säger Sofia Spolander.

Inte björn men exempelvis ren, vars basföda precis som för sorken är lavar.

Hundratals renar har vinterbete på Seskarö, i Haparanda.

Lavar är den växtlighet som uppvisat högsta halterna av osmium, vid forskarstudierna.

Naturvårdsverket samlar sig
- Någonting som vi reagerat på är att Outokumpu har ett väldigt stort utsläpp av kvicksilver, i jämförelse med svenska stålverk som släpper ut 30 till 40 kilo per år. Outokumpu släpper ut 300 kilo per år. Totalt släpper Sverige ut 600 kilo per år, säger Jard Gidlund vid Naturvårdsverket.

Sexvärt krom, kvicksilver och osmiumtetroxid är några av de giftiga ämnen som sprids över Haparanda. Tänker ni ingripa?
- Just nu samlar vi oss till ett yttrande om Outokumpus ansökan om produktionsökning, detta då det är ett gränsöverskridande ärende. Tanken är att kommentera relevanta miljöaspekter och uttrycka vår åsikt om acceptabla utsläpp. Outokumpu har en väldigt stor verksamhet som påverkar miljön, säger Håkan Bengtsson, chef för avdelningen för miljömål vid Naturvårdsverket.

Politikerna kan påverka
Den första juli ska yttrandet vara inlämnat men Håkan Bengtsson tror att det kan dröja ytterligare en tid då det är semestertider.

Per Nordmalm vid Kemikalieinspektionen arbetar med regeringens mål om en giftfri miljö.

- I slutändan är det politikerna som kan påverka, säger han.