LKAB:s personaldirektör Grete Solvang Stoltz invigde det nya laboratoriumet. Bakom satsningen finns gruvföretaget som inrättat en stiftelse för pedagogiska utvecklingsprojekt. Skolor i Malmfälten kan söka pengar och LKAB har avsatt 75 miljoner till projekt som syftar till kompetensutveckling och utveckling för elever och lärare.

Det nya laboratoriumet har kostat 1,5 miljoner. Där finns två mobila arbetsstationer, automationsverkstad och vattenlaboratorium anpassade till en modern teknisk verklighet.

- Syftet är att utbilda anställningsbara elever med kunskaper i automation, styr- och reglerteknik, vatten- och processkemi. Eleverna ska kunna arbeta som miljöprovare och laboranter, säger rektor Per Malmelöv.

Artikelbild

| Rektor Per Malmelöv är glad över den ultramoderna anläggningen med ny utrustning och ett vattenlaboratorium. I bakgrunden Tony Ömalm, styrelseordförande och Ulf Hansson, Gällivare kommuns utvecklingschef.FOTO: Marie Ridderström

Norska elever
Kemilärare Odd Minde, som varit med och designat det nya laboratoriet, demonstrerar en flokulator där man kan undersöka vattenreningsprocesser. Han är lärare sedan 30 år och arbetar i Kiruna och Gällivare.

- Jag brinner för det här ämnet. Kursen heter vatten- och processkemi, säger han.

Läraren i matematik och fysik Anders Magnor säger att det nya laboratoriet ger bättre kvalitet i undervisningen.

- Vi sparar tid då vi slipper åka till andra skolor och låna laborationssalar, säger han.

Artikelbild

| Energigymnasiet i Gällivare har 75 elever, några dem är från Norge. Här visar Martin Stenlund och Sigurd Braseth solcellsexperiment.FOTO: Marie Ridderström

Energigymnasiet har 75 elever, några av dem är från Norge.

- Jag lär mig jättemycket här och trivs i Gällivare, vi är nio elever från Norge. Efter gymnasiet planerar jag att läsa på högskola och utbilda mig till ingenjör, säger Edevarde Danielssen.

Artikelbild

| En citrondriven klocka på elevernas laboratorium.FOTO: Marie Ridderström

"Ultramodern anläggning"
Energigymnasiet är det enda av sitt slag i Europa. Inriktningen är förnyelsebar energi. Skillnaden mot ett allmänt gymnasium är att man arbetar mer i projekt och har ett nära samarbete med näringslivet. Eleverna är ute på praktik i sammanlagt 15 veckor under sin gymnasietid.

Den tekniska inriktningen på skolan lockar mest pojkar, 25 procent är flickor.

Artikelbild

| Energigymnasiets nya laboratorium är invigt. Kemilärare Odd Minde har designat laboratoriet som bekostats av LKAB-akademin.FOTO: Marie Ridderström

Per Malmelöv säger att förnyelsebar energi, miljö och klimat är viktiga ämnen i vår tid. Med det nya laboratoriet har skolan tagit ett stort kliv framåt i utvecklingen.

- Laboratoriet betyder oerhört mycket för oss. Traditionellt sett har skolor ofta omodern utrusning, nu har vi fått chansen att skapa en ultramodern anläggning, säger han.