Kiruna kommun har blivit utsedd till Årets glesbygdskommun fyra år i rad under temat, ”Här är det bäst att bo” av tidningen Fokus. Kiruna kommun har också en stabil ekonomi, men vi behöver bli ännu bättre. Vi behöver exempelvis se till att attrahera fler människor och kompetenser att flytta hit.

Kiruna, liksom många inlandskommuner, har i dag en utveckling som innebär att det blir fler äldre i kommunen, i förhållande till människor som är i arbetsför ålder, vilket i sin tur skapar begränsade möjligheter för rekrytering och ett begränsat skatteunderlag. Samtidigt som detta sker ökar behovet av att ta hand om de äldre, till exempel att de får bättre möjligheter till ett mer flexibelt boende som seniorboende, trygghetsboende, livsstilsboende etcetera.

I vår kommun ska det bli ännu mer attraktivt att bo i. När vi lyckas med det skulle det innebära att vi blir fler som är i arbetsför ålder. Om vi dessutom kan attrahera andra kompetenser att flytta till Kiruna kan det bidra till att bredda vårt näringsliv och vi blir mindre sårbara, rekryteringsunderlaget för näringslivet ökar och därmed ett växande skatteunderlag som gör det möjligt att investera för de äldre, för föreningsliv, för fritidsaktiviteter, kultursatsningar, utbildningar, mer byggande av bostäder, satsningar på skolor, förskolor med mera. För att lyckas krävs mer samverkan och samarbete, internt i kommunen och med andra!

Ensam är inte stark, utan bara ensam. De signaler som nu kommer från den nya ledningen i Kiruna med C, M, KD och Sjukvårdspartiet är att man avser att lämna de samarbetsorgan som bidrar till utveckling för Kiruna och Norrbotten. De vill t ex begränsa samarbetet mellan Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala, ett samarbete som sker via Lapplands kommunalförbund kring bland annat gymnasieskolornas utveckling och vuxnas lärande, det vill säga ett samarbete som bidrar till kompetensutveckling.

Den nya ledningen överväger också avsluta samarbetet som finns i Norrbottens Kommuner som är en intresseorganisation som ska verka för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge. Samverkan mellan Norrbottens kommuner skapar konkurrenskraft och ger Norrbottens kommuner en samlad röst, hemma och ute i världen.

Områden som berör Kiruna med fler är, fortsatta satsningar på rymdindustrin till exempelvis uppskjutning av små satelliter, dubbelspår efter malmbanan, Kirunas nya resecentrum, samverkan mellan räddningstjänster och en del insatser inom det sociala området som psykisk ohälsa och samverkan som skapar resultat inom socialtjänsten. Dessutom tillkommer samverkansprojekt vars syfte är att öka och bredda kompetensen inom förskolor, skolor och högre utbildningar.

De signaler som den nya ledningen i Kiruna sänder är att, Kiruna ska avstanna alla ambitioner kring samarbete och tillväxt, det i ett läge när vi behöver bli fler Kirunabor och stärka vårt varumärke. Om vi stänger igen dörren, kan vi inte förvänta oss att andra ska ställa upp för oss när vi behöver det!

Det finns säkert saker att förbättra, när det gäller samarbete och dess resultat, men att helt lämna samarbeten gör det omöjligt att påverka utvecklingen i positiv riktning, för att Kiruna ska kunna fortsätta sin utveckling som leder till att vi blir fler så borde ni tänka om, vi behöver stärka samarbetet med andra och inte försvaga det, endast då kan vi bli fler Kirunabor och med det också fler Norrbottningar.