I skogen vid Pitkäjärvi, några hundra meter från E 10, blandas ljudet av motorbuller med träd och grenar som knäcks.

Det är här, ungefär två kilometer norr om Svappavaara, som Northlands arbete med att anlägga väg, järnväg, uppläggningsplatser och terminalområde har startat.

- Det här är en viktig grundbult i det som är Kaunisvaara gruvområde och Northlands största projekt, säger Niclas Dahlström, informationschef för Northland Resources.

Artikelbild

| Niclas Dahlström, informationschef Northland resources, visar hur området är tänkt att se ut i framtiden. "Fyra tågset på 500 meter kommer att åka in här varje dygn", säger han.

Från gruvan i Kaunisvaara ska järnmalmskoncentratet fraktas med lastbil till terminalen i Pitkäjärvi där det lastas om till järnväg för färden vidare till Narvik.

De närmsta sju till åtta månaderna är en byggfas med temporära arbetsillfällen.

- Omlastningsstationen ska vara i drift redan i början av 2013. När vi är i full drift så räknar vi med att åtminstone 50 personer kommer att arbeta här med varaktiga arbeten, säger Niclas Dahlström.

Sammanlagt två kilometer tåg
Ungefär 1,5 miljoner ton järnmalmskoncentrat beräknas passera centralen i Svappavaara under 2013. Året efter 2,5 miljoner ton, för att därefter öka till fem miljoner ton per år.

Artikelbild

| Stefan Savonen, Plattform Svappavaara och Niclas Dahlström, Northland resources.

- När vi är i full planerad produktion vid årsskiftet 2014-2015 så räknar vi med att fyra tågsätt på 500 meter kommer att åka in här varje dygn, säger Niclas Dahlström.

Stefan Savonen, som är ordförande för Plattform Svappavaara, ser Northlands etablering på orten som ett rejält lyft.

Artikelbild

| Härje Fors, Billerud skog, Stefan Savonen, Plattsform Svappavaara, Johny Lantto och Niclas Dahlström, Northland Resources, tittar på planteckningar över hur området kommer att se ut när det står färdigt att börja användas i början av 2013.

- Det ger 50 nya arbetstillfällen och det är jättepositivt för en by med 450 invånare. Det betyder oerhört mycket för övriga näringar i byn. Det betyder att vi kan ha kvar skolan, den kommunala samhällsservicen, att vi kan ha butiker och restauranger, säger han.

Bostadsbristen måste åtgärdas
Nu hoppas Stefan Savonen att Kiruna kommun snabbt ska göra någonting åt den rådande bostadsbristen. Han uppskattar att ungefär hundra personer pendlar och bor i husvagnar i Svappavaara i dag.

Artikelbild

| Härje Fors, Billerud skog, Stefan Savonen, Plattsform Svappavaara, Johny Lantto och Niclas Dahlström, Northland Resources, tittar på planteckningar över hur området kommer att se ut när det står färdigt att börja användas i början av 2013.

- Det är inte hållbart, vi vill ju att folk ska flytta hit. För att få en riktigt positiv effekt på bygden så krävs det inflyttning, och det som bromsar nu tyvärr det är att kommunen inte agerar. Och det är oroande, när näringslivet satsar, men kommunen bromsar, säger Stefan Savonen.