Mats Winsa är en prisad arkitekt som tidigare deltagit i debatten om Fritz Olsson-tomten. Han ser skyskrapeförslaget som en fortsättning på en redan inslagen väg.
- Den viktigaste händelsen kring höga hus i Luleå var redan godkännandet av bygget av de tre punkthusen på Kungsgatan. Man har därmed släppt anden ur flaskan och har nu svårare att gå emot högre hus.
Tappar greppet
Mats Winsa pekar på andra höghusprojekt som nu genomförs på Kronan och det som skissats för Södra hamnen.
- De är en konsekvens av denna utveckling som byggnadsnämnden lät starta med Kungsgatan.
Mats Winsa anser att Luleås politikerna har tappat greppet om stadsbildens utveckling.
- Den viktigaste frågan för Luleå är att kommunen måste bilda sig en rigid uppfattning över särskilt stadshalvöns utveckling, där också stadsbilden ingår. Hur förstärka staden unicitet till exempel.
- Det krävs ingående studier över vad Luleås stadsbild och stadsmiljö klarar. Det är ett återkommande mode att bygga högre hus och nu pågår en höghusvåg. En stad är däremot ett mycket långsiktigt projekt bortom tillfälliga trender.
- Staden själv och inte enskilda exploatörer måste bestämma hur staden ska utvecklas, säger Mats Winsa.
Kollegan Jan Wikström, ägare av fastighetsbolaget Lillviken, dömer också ut "Folkets skyskrapa" på den brända tomten efter det 2003 nedbrunna Folkets Hus.
- Ett groteskt inslag i en stad som Luleå. Om man bygger i Stockholm eller Malmö kan det gå an, men det är fel och omöjligt att göra verklighet av det i Luleå. Det skapar gigantiska ytor på en marknad där det råder god balans på ytor.
Inte New York
Jan Wikström anser inte att det är ekonomiskt genomförbart.
- En gigantisk kostnad i en liten landsortshåla. Hur många är beredda betala dubbelt för att bo på höjden i Norrbotten? Vi har inte den samhällsekonomin. Det här är inte New York eller Malmö.
Gamla stadsbyggnadspolitiker är också tveksamma.
- Jag är glad att man tänker till, men det känns främmande för mig att en politisk organisation som vänsterpartiet accepterar ett sådant kapitalistiskt tänkande, säger Ulla Vanhaniemi, tidigare ordförande i byggnadsnämnden, om den vänsterpartistyrda Folkets hus-föreningen.
Vanhaniemi ser ingen anledning att bygga så högt i Luleå.
Kyrktornet heligt
- Ingenting ska vara högre kyrktornet. Kyrkan är helig för mig även om jag inte är religiös. Det måste vara någon måtta med att vi ska likna alla andra, tro att alla ska börja prata om en Turning torso i Luleå.
Vid alla nybyggen brukar närmaste grannarna få yttra sig. Närmaste grannar blir Shopping och den nya galleria som byggs på Fritz Olsson-tomten. Bakom båda står fastighetsbolaget Norrporten.
- Vad spännande! Spontant är jag glad över alla som vill investera i Luleå centrum och skapa en utveckling. Det är modigt och kul med utmaningar, säger Norrportens affärsområdeschef Leif Löfgren.