Regionvalet den 9 september är ett ödesval för Norrbotten. Vilket Norrbotten vill vi leva och bo i?

Vad är ett verkligt gott liv för mig och vad är ett gott liv för andra? De frågorna bör vi alla ställa oss alla inför regionvalet. Det är ett ödesval för Hälso- och sjukvården, folkhälsan, den regionala utvecklingen, kollektivtrafiken, jämställdheten och kulturen.

Jag kandiderar till regionfullmäktige för jag vill leva i ett Norrbotten där där vi ser hela människan och tillsammans arbetar för tillväxt och utveckling. Ett Norrbotten för alla.

Jag vill leva i ett Norrbotten där vi har en jämlik sjukvård för hela länet, där vi satsar på bästa tänkbara teknisk utveckling på alla sjukhus för snabb diagnos och behandling. Hela länet ska hålla ihop och ingen del ska lämnas efter.

Ett Norrbotten där varje människa ska komma i kontakt med sin hälsocentral samma dag man söker hjälp. Där vi gör satsningar på barn - och ungdomspsykiatrin. Ingen med psykisk ohälsa ska behöva vänta på att få hjälp. Där vi satsar att förebygga ohälsa och förbättra folkhälsan. Livsstilsmottagningar där människor kan få hjälp att bygga sig själv starka och bli friska i kropp och själ. Våra välfärdssjukdomar kostar 172 miljarder per år. Folkhälsa är ekonomiskt smart. I Norrbotten ska vi bygga oss själva och länet starkt genom att satsa smart, på bra folkhälsa.

Varje människa har rätt till ett frisk, långt och gott liv den korta stund på jorden som vi har.

Hur vill vi att Hälso- och sjukvården ska se ut? Hur ska vi arbeta för att förbättra folkhälsan? Hur ska vi bli ett attraktivt län för oss som bor här och få fler människor att flytta hit? Kompetensförsörjningen, utveckling av fiber, kollektivtrafik, jämställdhet och ett rikt kultur- och friluftsliv. Trygghet att vara sjuk och få vård när man behöver det, trygghet att åldras i Norrbotten. Bara tillsammans med en helhetssyn på människan kan vi lösa våra utmaningar.

Det handlar om samhälleliga strukturer som måste ändras. Valen för att äta bra och hälsosam mat, att röra på sig, motionera, att känna och uppleva naturen, få en god utbildning, känna trygghet i arbetslivet, det ska vara enkla och möjliga att göra för varje människa. Det är i kommunerna och i regionen som politiken måste våga lyfta dessa frågor högst upp på agendan. Att se hela människan. Folkhälsa betyder tillväxt och utveckling i mikro- och makro perspektivet.

Vi vill se satsningar på förebyggande friskvård och livsstilscentrum. Vi har ett befolkningsläge i Norrbotten där vi behöver arbeta för att vara attraktiva för oss som bor här och för att fler ska flytta hit. Kompetensförsörjningen till sjukvården, precis som till alla andra områden är prioritet ett. Utan människor som vill bo och arbeta i Norrbotten, så spelar det ingen roll hur mycket vi ska anställa vårdpersonal eller korta köer.

Kultur är helande, både för dem som utför den som de som konsumerar den. Det är viktigt för att förstå sig själv, livet och andra människor – kultur är utveckling och hälsa. Vi behöver regionala satsningar på kultur i alla former, föreningslivet och fria kulturutövare.

Vi behöver arbeta strategiskt med regional utveckling. Nya idéer, innovationer och smarta framtidslösningar när det gäller hälsa, miljö, kommunikationer och företagande i glesbygd. Vi behöver fortsätta satsa på kollektivtrafik, det binder ihop människor och platser och ger livskvalitet. Särskilt för den yttersta glesbygden är kollektivtrafiken viktig. Vi behöver fortsätta arbetet med att bli ett verkligt jämställt län. Vi vet att jämställdhet är attraktivt för människor och en viktigt tillväxt- och utvecklingsfaktor för Norrbotten.

Vi måste hålla ihop och hjälpa varandra som en familj, kommunerna, regionen, företagen och alla vi som bor här i Norrbotten. Utan varandra är vi ingenting och allt hänger ihop. Vi måste lyfta blicken och se hur vi vill ha det framåt. Sätta positiva mål och se möjligheterna. Vi har stora utmaningar inför framtiden men om vi ser möjligheter så kommer vi att klara det tillsammans.