Från den ursprungliga planen för vindkraftparken återstår nu cirka 25 procent av arealen, medan antalet planerade vindkraftverk är 58 stycken.

– Vi har en förhoppning om att vi har kommit fram till en bra kompromiss med de olika intressen som finns i området, bland annat kring rennäringen, jakten och naturvärdena, säger Anders Jansson.

Efter att ansökan inkommit till länsstyrelsen räknar Vattenfall med att behöva komplettera ansökan. Hela processen till färdigt beslut kan dröja till 2021.

Artikelbild

| Ulrika Hammarström (S) glädjs åt beskedet att vindkraftssatsningen närmar sig första spadtaget.

– Vi brukar räkna med ungefär ett år för varje steg i processen. Efter beslutet räknar vi med att det överklagas, och då hamnar det på Mark- och miljödomstolens bord, så det är för tidigt att säga när en byggstart kan bli, säger Anders Jansson.

Vattenfalls andra projekt i Pajala kommun, Selkävaara, ligger ytterligare en bit fram i tiden.

– Vi hade en ambition att arbeta parallellt med de här projekten men det gick inte. Däremot kan vi använda mycket av materialet från Käymävaara-ansökan, så Selkävaara ligger troligen inte mer än sex månader efter. En ansökan kan alltså vara klar under första kvartalet nästa år, säger Anders Jansson.

På Pajala kommun välkomnas beskedet att arbetet med vindkraftsetableringarna rör sig framåt.

– Det är positivt, att bara vänta är aldrig bra för någon part. För kommunens del måste vi nu samla in alla synpunkter och komma fram till ett beslut om hur vi ställer oss till projektet, säger Ulrika Hammarström (S), kommunalråd.

Kommunen har dels att väga positiva röster, inte minst från markägare som kan få stora intäkter genom arrendeavtal, och dels negativa röster.

– Vi vet att det finns ett missnöje bland besöksnäringen i Kangos och det tar vi på stort allvar. Vi måste lyssna på alla medborgare och det försöker vi göra. Men jag tycker ändå att merparten av responserna har varit positiva, säger Ulrika Hammarström och fortsätter:

– Och även om det inte handlar om jättemånga lokala arbetstillfällen under byggstarten vet vi att det kan handla om 10 till 15 arbetstillfällen när en anläggning av den här storleken är i drift. Det är kompetenser som kanske inte finns inom kommunen i dag, så det kan innebära inflyttning och nya kommunmedborgare.