Det beskrivs som en lång process av bristfällig tillsyn. Pajala kommun har brustit, länsstyrelsen har brustit och Naturvårdsverket har brustit. Oavsett vem som har gjort störst fel: EU har slagit ned på Sverige för de otillräckliga reningsverken och nu är det kommunen som får betala för att vattenkvaliteten ska bli godkänd igen.

– Alla tar på sig skulden, men ingen tar på sig kostnader förutom vi kommuner, säger Anna Kumpula Kostet (V).

Under måndagens sammanträde i Pajalas kommunfullmäktige beslutade man att gå vidare med förslaget på ett helt nytt reningsverk som ska klara av EU:s krav. Kosta vad det kosta vill, det måste fungera. I det här fallet beräknas det kosta omkring 50 miljoner kronor. Kommunen ska betala 2,4 miljoner kronor per år i avskrivningar.

– Det här är en av de större investeringarna i Pajalas historia. Att fatta det beslutet inom bara månader känns inte bra, men nu står vi inför faktum att vi måste göra det även om det här är lite mer än vad vi egentligen orkar med, säger Leif Gramner (KD).

I tilläggsyrkande har kommundirektören Per Skalk fått i uppdrag att söka externa medel för den här stora investeringen.

Även Boden har varit föremål för bristande vattenkvalitet i EU:s nya tuffare kravställning mot Sverige.