Skoterstölderna drabbar inte bara ägarna – utan även försäkringsbolagen. Varje år ersätts tiotusentals skoterägare för att deras dyrköpta, ofta nya skotrar försvinner spårlöst efter tjuvarnas framfart.

Snofed, Sveriges snöskoterägares riksförbund, samarbetar med försäkringspartnern Gjensidige för att minska stöldriskerna.

– En trafikförsäkring täcker inte stölder, därför tecknar de flesta full snöskoterförsäkring när de köper nya skotrar, säger Roger Holmgren, vd för Försäkringsproduktion som ingår i Gjensidige.

Artikelbild

Generellt har försäkringsbolagen regler för att du ska låsa din skoter och förvara den, även hur du hanterar nyckeln.

– Annars kan ersättning minskas med normalt 25 procent. I undantagsfall har den stölddrabbade inte ersatts alls.

Roger Holmgren har flera tips till skoterägarna när det gäller stöldskyddet.

1. "Sunt bondförnuft"

Artikelbild

Många norrbottningar stoltserar med skotrarna på hustomterna – till tjuvarnas förtjusning.

– Har du en ny, blänkande fin skoter kanske du vill att grannen ska se den. Men risken är att även de med inte så ädla avsikter uppmärksammar skotern då. Ställ den inte längst fram på tomten i en snödriva. Ha skotern undanskymt, lås den – och lås gärna in den i garage eller liknande.

Artikelbild

2.Mekaniska lås

Mattlås, skoterlås, bygellås och liknande.

Artikelbild

– Avskräckande effekt, försvårar och förhindrar för tjuven, även om de inte är hundraprocentiga. Ett par gubbar kan hiva upp en skoter med mattlås på ett släp ändå. Därför skadar det inte att fästa låsen med kätting också.

3. Ta ur nyckeln – även i garaget

– Det händer ofta att skotertjuvarna bryter sig i garaget. Lämna aldrig nyckeln i – och tänk på hur du förvarar nycklarna.

4. Se till att låsa skotersläpet

Ett förekommande scenario är att tjuvarna stjäl hela släpet med skotrarna i.

– Många ställer skotrarna i släpen inför fjällsemestern utan att tänka på ”kullås” (trailerlås/dragskolås). Då gör man det extra enkelt för tjuvarna som får med sig både släp och skoter.

5. Stöldskyddsmärkning.

Mikropunkter, "dna-lim", datataggning, skrapsäkra dekaler med mera. Här går utvecklingen fort.

– Små mikropunkter med information appliceras på olika ställen, ses inte med blotta ögat utan bara med uv-lampa. Du kan pensla på dem som nagellack.

Stöldskyddsmärkning förhindrar inte stölderna men underlättar för polis, tullmyndighet med flera, menar Roger Holmgren.

– Betydligt lättare att identifiera skotrar och komponenter som misstänks vara stulna. Det räcker inte att skrapa bort motornummer längre. Att få bort all märkning är förmodligen dyrare för tjuven än att köpa en ny maskin.

Det finns regler för hur stöldskyddsmärkning ska göras. Roger Holmgren rekommenderar att man vänder sig till auktoriserade installatörer. Mer info via exempelvis SFF (stöldskyddsföreningen.se), Datatag.se eller Securmark.se.

6. Gps-sändare.

Inte så vanligt bland skoterägare.

– Endel kräver strömförsörjning, andra har batteri. Men hur fungerar batterierna om den är 30 minusgrader? Många privatpersoner vänder sig också mot att "spårsök" via gps eller liknande kräver abonnemang som man binder upp sig mot. Men det blir säkert vanligare framöver.

7. "God tro" räcker inte

Som köpare kan du inte längre (lagändring 2003) hävda att du har handlat i god tro om snöskotern eller komponenterna är stulna.

– Blir du påkommen som köpare av stöldgods, riskerar du att bli av med grejerna. En stor risk. Den som säljer begagnat måste kunna styrka att han är ägare, via inköpshandling, garantisedel och liknande, säger Roger Holmgren, Försäkringsproduktion/Gjensidige.