Fjolårets olycka skedde i samband med 19:s stora krigsförbandsövning.

– Vi har tagit till oss av erfarenheterna och lagt till extra utbildningsinsatser, säger Lars Jonsson, stabschef vid A9.

Alla som ryckte in i måndags fick starta med att skriva ett säkerhetsprov.

Artikelbild

| Varningstext. En folder som på fyra sidorna fokuserar på säkerheten har gått ut till deltagarna i Vintersol. Att inte köra med fordon på våtmarker är en av uppmaningarna.

– Något annat vi gör är också att vi håller nere tempot i utbildningen.

Två befäl delgavs för några veckor sedan misstanke om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, alternativt vållande till annans död. Förundersökningen pågår fortfarande och kammaråklagare Aino Pietilä avvaktar fortfarande Arbetsmiljöverkets rapport.

– Jag har därför inte något färdigt beslutsunderlag än, så att jag kan fatta beslut om i fall åtal ska väckas eller inte, säger hon.

Enligt Nadja Lukin, chef vid Arbetsmiljöverket i Norrbotten, är man i slutskedet av utredningen.

– Troligtvis kommer vi bli klara inom den närmaste månaden.

Advokaten Gunnel Svanberg, som företräder den ena av de misstänkta berättar att det har varit ett polisförhör 13 februari, men sedan har det inte hänt något ytterligare. Hennes klient var truppchef när dödsolyckan inträffade för nekar gärningen. Han är inte tagen ur tjänst, utan arbetar som vanligt enligt Gunnel Svanberg.

– En sådan här olycka på en arbetsplats påverkar självklart alla, och man mår naturligtvis inte bra när man är misstänkt. Men han förmår arbeta och det har ju också gått en tid. Jag ser det som en tragisk olycka som ingen kommer att kunna lastas för och det är även min klients inställning.