Två grävmaskiner arbetar nu med att gräva ner en ny, större dagvattenledning i kanten av den tomt som ska rymma Facebook-etableringen på Porsön i Luleå.

Antagen detaljplan
Den gamla ledningen går rakt över tomten och mynnar i Gammelstadsviken, och den måste flyttas då de stora datalagringshallarna ska flyttas.

- Vi lägger ledningen i kanten av fastigheten så att den passar till bygget, säger Stefan Marklund, va-chef på Luleå kommun.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för tomten, men planen vinner inte laga kraft förrän 21 juni. Det hindrar inte att grävmaskinerna satt igång.

- Det är kommunens egen fastighet än så länge och vi bestämmer själva var vi vill lägga våra ledningar, säger Stefan Marklund.

Natura 2000-prövning
De privatpersoner som överklagat länsstyrelsens miljöprövning av etableringen är kritiska mot att länsstyrelsen inte gjort någon Natura 2000-prövning. De uppger att Naturvårdsverket stödjer deras uppfattning att en sådan prövning måste göras på grund av Natura 2000-området i angränsande Gammelstadsviken.

Men Karl Petersen, kommunalråd, uppger att vare sig kommunen eller det företag som står i begrepp att etablera sig på Porsön oroar sig för överklagan.

- Företaget känner till vad som sker, men det är ingen dramatik i det varken från vårt eller deras håll, säger han.