Uppblockningen av hålrummet ovanför malmkroppen Fabian har pågått i 30 år. Från början var takskivan ovanför hålrummet 250 meter tjock. Den har därefter successivt tunnats ut och hålrummet flyttat uppåt under åren.

Fabianhålrummet är cirka 100 meter i diameter. Själva genombrottet till markytan är cirka 60 meter i diameter. Fortfarande finns rester av takskivan kvar över en del av hålrummet. LKAB:s prognos är att återstående delar av takskivan kommer att fortsätta kalva in tills väggarna är helt lodräta.

Uppblockningen av Fabian är den fjärde av liknande art under 2000-talet. Tidigare har malmkropparna Hermelin/Nedre Skåne blockat upp, liksom malmkropparna Parta och Vitåfors/Riddarstolpe. Ett liknande förlopp har även skett ovanför den så kallade Sjömalmen i Kiruna.

Källa: LKAB