Luleå Fyra av landet stora älvar är klassade som nationalälvar och därmed fredade från utbyggnad. Det är Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven.

Hösten 1986 blev de norrländska älvarna skyddade enligt dåvarande naturresurslagen. Sex år senare stärktes skyddet när de blev klassade som nationalälvar.

Företrädare för industri och kraftbolag kräver nu gemensamt en lagändring som öppnar för utbyggnad.