Den senaste tiden har uppgifter om att flyktingar orsakat kaos och bråk ombord på SJ:s tåg spritts på främlingsfientliga sajter. Bland annat ska flyktingar vid ett tillfälle ha länsat en bistro och hotat personalen, som låste in sig.

Det stämmer inte. Vi har inga rapporter från verksamheten om några sådana händelser, säger SJ:s kommunikationsdirektör Monica Berglund.

Uppgifterna har även undersökts av fackförbundet Seko SJ, som organiserar tågpersonalen.

Händer det något allvarligare så får vi reda på det ganska snabbt. Det är ingenting som rapporterats till skyddskommittén, vilket det borde ha gjorts. Vi har inte heller hört något av våra arbetskamrater ute i tågen, säger styrelseordföranden Erik Johannesson.
Den här typen av frågor engagerar oss. Det händer ju saker i normalläget så man är väldigt observant. Det är klart att det finns anledning att tro att det har varit trångt och besvärligt, men vi har snarare bilden att det fungerat ganska väl, säger Erik Johannesson.

SJ har en liknande bild.

På en del tåg så är det många människor som är på flykt ombord, men det är väldigt lugnt. Alla resenärer vill ju ha lugn och ro, säger Monica Berglund.