Nu visar han tio giclée-tryck från akvareller från 1960-talets Malmberget på Re-form i Norrskensgallerian. Avbildat finns sådant som inte längre finns kvar. Baddammen låg intill kraftstationen där LKAB producerade el och tryckluft till gruvan. Dammen var egentligen en kyldamm till turbinerna i kraftstationen.

– Vi brukade komma hit mitt i vintern och bada. Det var förbjudet men det var ju roligt, säger Tord Pettersson med ett skratt.

Tord Pettersson och Jan Åkerlund har återskapat ett miniatyrsamhälle som är noga överensstämmande med hur det såg ut på orten innan det började rivas för gruvan. Den populära utställningen visades på Sporthallen för några år sedan. Det anmärkningsvärda är att Tord Pettersson återskapade landskapet till stor del utifrån sitt eget minne. Likaså har han målat akvarellerna endast med hjälp av de minnen han har.

– En del kom jag inte riktigt ihåg men då kunde jag bara gå och titta på samhället som vi byggt upp och som finns på Gunillaskolan just nu, säger han.

Byggnader, skolor och gamla området Marocko som låg uppe på Kilen i Malmberget finns avbildade liksom gamla järnvägen som då gick genom samhället.

– Hade järnvägen funnits i dag så hade den gått på Vintergatan, de byggde den där järnvägen hade gått, säger Tord Pettersson.

En annan bild visar när Cirkus Scott kom till samhället med järnvägen.

– Man lossade djuren och så fick de djur som inte var farliga gå genom stan. Jag har ridit en elefant genom Malmberget, berättar Tord Pettersson.