Överkalix Färjan på Bohedenleden (väg 797) kommer inte att gå mellan 09.40 och 16.00 i dag. Orsaken är att dykarbeten kommer att genomföras.