Ungefär 550 startkort såldes. Som vid andra pimpeltävlingar säljs startkort till såväl de som pimplar och de som bara kommer för att se på, fika och träffa folk.

Solen var på både Matojärvis hembygdsförenings och de hitresta fiskeentusiasternas sida. Föreningen beräknar att cirka 300 av de som var närvarande valde att pröva fiskelyckan.