– Vi ska göra ett försök i alla fall. Det skulle finnas många vinster med att få igång verksamheten igen. Inte minst när det gäller undersökningar och förbättringsåtgärder för fiskevatten, säger Framtid i Jokkmokks gruppledare Roland Boman, som utsågs till ordförande när ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen.

– Det har att göra med att jag satt som ordförande tidigare när gruppen var som mest aktiv. Vi får se vad de andra intressenterna har för tankar, säger Boman.

Fiskegruppen bildades 1986 men sedan 2010 har inget styrelsearbete gjorts. Representanterna kom från länsstyrelsen, kommunen, Jokkmokk jakt och fiske, allmänningen och dåvarande Fiskeriverket.

Fiskegruppen gjorde bland annat miljöundersökningar och åtgärder i vattendrag. Huvuddelen av finansieringen kom från fonder som Vattenfall upprättat i samband med regleringar, exempelvis när Lulleketjeforsens fåra torrlades på 1980-talet.

– Ekonomin är en viktig del som vi måste få ett grepp om innan vi gör något annat, säger Roland Boman.

Hundbajs har varit en het potatis i Jokkmokk. Inga ordningsregler har funnits tidigare men nu beslutade arbetsutskottet om att hundägare ska plocka upp bajset efter sina djur. Områdena som pekades ut var Vuollerim, Porjus och Jokkmokks centralort.

Fler ärenden:

* Biljettpriset sommartid ska höjas med 75 procent på den busslinje som trafikerar Murjek-Kvikkjokk.

* Jokkmokks kommun tillstyrker även bildandet av två naturreservat, Kuokaravinerna och Vuojatnjarka.