Olyckan har inträffat söder om toppen av Boazuoaivi. Mannan har skadat en arm och en höft.

Larmet om olyckan inkom strax före klockan 15.