– Det är väl lite uppförsbacke med stadsomvandlingen, säger Joakim Lindholm, ombudsman och ordförande för Byggnads Norrbotten.

Det är fortfarande bara stadshuset som byggs i Kirunas nya stadskärna. Snart väntas emellertid upphandlingen av det nya kulturhuset vara klar. Samma sak gäller bostadsprojektet på Skjutbaneområdet som Kirunabostäder (KBAB) ännu inte har lyckats få igång trots två tidigare försök. Även upphandlingen av KBAB:s ena kvarter i centrum pågår.

Läs mer: "Nu finns gemensam strategi för stadsflytten"

Läs mer: "HSB siktar på byggstart 2018"

Joakim Lindholm och Henrik Ipsen är tydliga med att fler projekt måste finns ute för företag att räkna på. Stora projekt är visserligen viktiga, men inte för mindre företag.

– Små och medelstora projekt, det är där vi vill se ökade volymer. Ett litet företag, med säg tre till fem anställda, kan inte räkna på de stora projekten, säger Joakim Lindholm.

Han berättar att lokala byggföretag och företag som jobbar mot byggbranschen här har det lite tufft nu, och har haft det en tid, just för att det byggs så lite.

Även om ombudsmännen upplever att stadsomvandlingen går trögt tror de att åtminstone ett par av de projekt som kommunen räknar med ska komma igång nästa år också kommer att göra det. Beskedet om att Kirunas befintliga centrum inte behöver stänga föra 2022, som LKAB berättade i förra veckan, är Joakim Lindholm och Henrik Ipsen lite kluvna till. Blir projekten i nya centrum försenade, samtidigt som stängningen av den befintliga stadskärnan närmar sig, finns en risk att byggtiderna blir korta.

– Korta byggtider är en inkörsport för oseriösa företag, säger Joakim Lindholm.

Henrik Ipsen säger att korta byggtider kan göra projekten dyrare - men understryker att den allra vanligaste konsekvensen är slarv med arbetsmiljön. Och det gillar förstås inte fackliga ombudsmän.

Nya Raketskolan på Lombolo är ett utmärkt, och avskräckande, exempel på ett byggprojekt med kort byggtid enligt ombudsmännen. Kort efter att skolan var färdigbyggd behövde den renoveras på grund av fuktproblem.

Centralt för Byggnads är de företag som kommer till Malmfälten för i samband med stadsomvandlingarna har kollektivavtal och följer svenska lagar och regler. Ännu plågas byggbranschen av oseriösa företag. Här menar ombudsmännen att beställarna, de som upphandlar byggprojekten, ett stort ansvar. De bör ställa höga krav och räkna på hur rimliga de anbud som kommer in är.

Byggnads hjälper dessutom gärna till vid upphandlingar - med bakgrundskontroller av utländska företag till exempel.

– Vi vill att de företag som anlitas ska ha ett svenskt kollektivavtal och att stora företag tar sitt ansvar som huvudentreprenör och ser till att underentreprenörerna gör rätt för sig. Varenda samhällsomvandlingskrona ska hamna rätt, säger Joakim Lindholm.